Skip to content
O fundacji
Fundacja jest dynamicznym zespołem doświadczonych specjalistów z kraju i zagranicy, zdecydowanie angażujących się w analizę i reagowanie na ewoluujące potrzeby w dziedzinach badań naukowych, rozwijania kompetencji jednostek i społeczeństw, oraz stymulowania przedsiębiorczości.
 
Działalność naszej Fundacji jest ukierunkowana na realizację celów statutowych, które obejmują:
 
  • Aktywne wsparcie dla naukowców i zespołów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki,
  • Promowanie innowacyjnych przedsięwzięć i komercjalizacji wynalazków naukowych, stymulując tym samym rozwój technologiczny,
  • Działanie na rzecz wyrównywania szans w społeczeństwie demokratycznym, poprzez realizację programów wspierających równość i sprawiedliwość społeczną,
  • Zajmowanie się edukacją i rozwojem jednostek oraz lokalnych społeczności, promując zarówno rozwój indywidualny, jak i zbiorowy,
  • Kształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy społecznej, poprzez promowanie wartości takich jak obywatelskość, odpowiedzialność i zaangażowanie społeczne.