Skip to content
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju FALCON z siedzibą w Łodzi

falcon@fundacjafalcon.pl

Numer KRS: 0001027670

REGON: 524902441, NIP: 7272867805